Följ Martin & Servera

Nu bildas Martin & Servera

Nyhet   •   Okt 03, 2011 12:15 CEST

Fusionen stärker företagen med ytterligare kundbas, kompetens, geografisk närvaro och ett bredare erbjudande. Målet är att Martin & Servera ska arbeta mer effektivt med logistik, miljö och kvalitet samt erbjuda marknaden utvecklade koncept vad gäller färskvaror, ekologiskt och närproducerat.

Det nya bolaget, Martin & Servera, ägs gemensamt av Axel Johnson AB och familjen Oldmark.

-  Det faktum att vi kvarstår som ett svenskt, familjeägt företag borgar för att vi kan fortsätta att arbeta långsiktigt med ett stort fokus på vår hemmamarknad. Vi utvecklar erbjudandet vad gäller färskvaror, ekologiskt och närproducerat och vi kommer att fortsätta att ställa höga krav på våra leverantörer när det gäller kvalitet på råvaror, matsäkerhet, djuromsorg och miljö, avslutar Christer Lind, VD.

Med fusionen kommer naturligt en översyn av hela organisationen och idag presenterade företagsledningen en ny organisation och verksamhetsstruktur.  En viktig förändring är en koncentration av lager- och logistikhantering till Halmstad, Norrköping, Västerås, Stockholm och Umeå, samtidigt som lagerhanteringen i Mora, Nyköping, Östersund och Umeå (Strandbolaget) omstruktureras. Försäljningsorganisationerna kvarstår oförändrade. I vilken omfattning som detta påverkar de övriga medarbetarna är ännu inte klart. Förhandlingar med de fackliga organisationerna har inletts.

-   Vi inser naturligtvis att detta skapar en oro bland berörda medarbetare, och jag vill vara mycket tydlig med att vår ambition är att behålla så många av våra duktiga medarbetare som möjligt. Vi planerar därför bland annat att etablera våra dotterbolag Grönsakshallen och Fällmans Kött på de berörda orterna. Redan under våren 2012 hoppas vi kunna starta dessa verksamheter, säger Christer Lind, VD.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande kontaktpersoner finns tillgängliga för frågor från media:

Christer Lind, vd Martin & Servera, 0705-13 64 10

Sven Demitz-Helin, Ekonomi- och Personaldirektör, 0708-13 64 13

Jan Prytz, vd Martin Olsson, 0702-17 81 62

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera