Nyhet

Därför överprövar vi Västra Götalands upphandling av livsmedel

2012-04-26 08:54 CEST

Martin & Servera har identifierat felaktigheter i den genomförda anbudsutvärderingen. Felen består bland annat i att produkter som offererats av konkurrenter inte påförts belastningspris, trots att de inte möter uppställda krav. Det finns också ett antal produktpositioner där vi anser att Martin & Serveras anbud felaktigt påförts belastningspriser. 

Vår bedömning är att anbudsutvärderingen fått ett annat resultat än om utvärdering gjorts på ett korrekt sätt. Martin & Servera överprövar därför Västra Götalands Läns Landstings upphandling av livsmedel – delområde kolonial, fryst och kylvaror.

Kategorisering

Ämnen:
Mat, dryck
Transport

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar