Pressmeddelande

31 företag antar Servera Utmaningen 2012

2011-09-30 09:59 CEST
31 företag antar Servera Utmaningen 2012

I Servera är ansvarsfullt företagande en del av kulturen . Det som är bra för världen är bra både för Servera och dess kunder. Som ett led i detta arbete introducerade Servera för ett år sedan Utmaningen.

 -  Mat och livsmedel är Serveras vardag. Det känns naturligt för oss att ta ett ansvar för den globala utvecklingen i vår bransch. Som en stor aktör i matbranschen kan vi påverka fler företag att ta ett större socialt ansvar. Tävlingen är en del i det arbetet och det är jätteroligt att så många företag är anmälda, säger AnnaLena Norrman, miljö- och kvalitetschef på Servera.

Deltagarna i Servera Utmaningen 2012 ska visa på arbete och åtgärder inom området socialt ansvar i tydlig koppling till affärsidén. De förväntas ha långsiktiga mål för sig själv och sina intressenter.

Med socialt ansvarstagande menar Servera att:     • mänskliga rättigheter inte kränks
    • att djurskyddsaspekter är en naturlig del av affären
     • en säker och hälsosam arbetsmiljö erbjuds alla medarbetare
      • ingen form av diskriminering förekommer
       • anställda behandlas med respekt och värdighet
        • inget barnarbete förekommerVinnaren kommer att presenteras i april 2012. Vinstsumman ska användas för att öka engagemanget för socialt ansvar i det vinnande företaget.

Kategorisering

Ämnen:
Hållbarhetsfrågor/CSR
Mat, dryck
Sociala frågor, allmänt
Sociala villkor

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar