Pressmeddelande

Servera invigde nytt lager i Halmstad

2010-03-24 15:31 CET
Servera invigde nytt lager i Halmstad

Serveras nya lager, som byggts av Axfast, har två funktioner – det ska dels vara navet i Serveras flöde av inleveranser och dels vara distributionslager för Serveras utleveranser i södra/västra Sverige. Syftet är att effektivisera Serveras inflöde av varor och samtidigt säkerställa att Servera har lagerkapacitet för fortsatt tillväxt. 

Miljöfrågan har varit central i alla beslut genom hela byggprojektet. Prioritet har lagts på att minimera energiåtgången. Det nya lagret är 4 gånger så stort som Serveras tidigare lager i Halmstad – men kräver inte mer energi. Fakta om Serveras nya lager i Vrangelsro, Halmstad:

- Ca 45 000 kvm lageryta (varav ca 10 000 kvm frys).

- Lagret är ca 300 meter långt och 170 meter brett – nästan 1 km promenad runt byggnaden.

- Lagret har kapacitet att hantera ett lagerlagt livsmedelssortiment på drygt 15 000 artiklar och därtill engångsmaterial, alkohol och restaurangutrustning på ca 5 000 artiklar.  

- Lagret har 7 olika temperaturzoner för att säkerställa matsäkerhet och bästa möjliga produktkvalitet till våra kunder.

När det gäller varuflödet är tanken att Servera ska samlasta gods från leverantörer i södra Sverige och Europa och därmed öka fyllnadsgraden i transportledet. Servera planerar också att föra över gods från bil till järnväg för transporter till Umeå.

Lagret som vi betraktar som den nya gröna länken i Serveras varuflöde, invigdes officiellt av Antonia Ax:son Johnson, ägare och styrelseordförande i Axel Johnson AB, Fredrik Persson, vd och koncernchef i Axel Johnson AB samt Christer Lind, vd Servera R&S AB.

Andra talare under invigningsdagen var Ola Skinnarmo, Johan Rockström, Peter Sylwan och Louise Trygg. Dagens program leddes av moderator Jenny Östergren.

Bifogade filer

Kategorisering

Ämnen:
Bygg, fastighet
Ekonomi, finans
Mat, dryck
Transport
Tags:
miljöteknik
byggprojekt

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar