Följ Martin & Servera

Servera invigde nytt lager i Halmstad

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2010 15:31 CET

Serveras nya lager, som byggts av Axfast, har två funktioner – det ska dels vara navet i Serveras flöde av inleveranser och dels vara distributionslager för Serveras utleveranser i södra/västra Sverige. Syftet är att effektivisera Serveras inflöde av varor och samtidigt säkerställa att Servera har lagerkapacitet för fortsatt tillväxt. 

Miljöfrågan har varit central i alla beslut genom hela byggprojektet. Prioritet har lagts på att minimera energiåtgången. Det nya lagret är 4 gånger så stort som Serveras tidigare lager i Halmstad – men kräver inte mer energi. Fakta om Serveras nya lager i Vrangelsro, Halmstad:

- Ca 45 000 kvm lageryta (varav ca 10 000 kvm frys).

- Lagret är ca 300 meter långt och 170 meter brett – nästan 1 km promenad runt byggnaden.

- Lagret har kapacitet att hantera ett lagerlagt livsmedelssortiment på drygt 15 000 artiklar och därtill engångsmaterial, alkohol och restaurangutrustning på ca 5 000 artiklar.  

- Lagret har 7 olika temperaturzoner för att säkerställa matsäkerhet och bästa möjliga produktkvalitet till våra kunder.

När det gäller varuflödet är tanken att Servera ska samlasta gods från leverantörer i södra Sverige och Europa och därmed öka fyllnadsgraden i transportledet. Servera planerar också att föra över gods från bil till järnväg för transporter till Umeå.

Lagret som vi betraktar som den nya gröna länken i Serveras varuflöde, invigdes officiellt av Antonia Ax:son Johnson, ägare och styrelseordförande i Axel Johnson AB, Fredrik Persson, vd och koncernchef i Axel Johnson AB samt Christer Lind, vd Servera R&S AB.

Andra talare under invigningsdagen var Ola Skinnarmo, Johan Rockström, Peter Sylwan och Louise Trygg. Dagens program leddes av moderator Jenny Östergren.

Med en omsättning på 7,3 mdr och 1500 anställda är Servera Sveriges största grossist och specialist inom restaurang - och storköksbranschen. I koncernen ingår Servera R&S, Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt, Fällmans kött och Matsäljarna Väst. Servera R&S är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001. Sortimentet omfattar livsmedel, drycker och utrustning anpassat för samtliga kundgrupper inom restaurang- och storköksmarknaden. Servera finns på 14 platser över hela landet. www.servera.se

Servera ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB tillsammans med Axel Johnson International, Novax, Svensk BevakningsTjänst och Åhlénsgruppen samt delägda börsnoterade Axfood och Mekonomen. Gemensam ägare är Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera