Tag: miljötävling

Pressmeddelanden

Sia Glass - vinnare i Servera Utmaningen 2011

2011-05-04 15:46 CEST Årets vinnare i Servera Utmaningen, Sia Glass, stod som en klar vinnare bland de 21 företagen som deltog. De vinner priset för att de har arbetat på både kort och lång sikt med sitt miljöengagemang och lyckats täcka in produktens hela livscykel i sitt arbete.

Servera utmanar leverantörsledet i miljöarbete och socialt ansvarstagande

2010-03-24 15:19 CET Serveras Utmaning syftar till att öka engagemanget för socialt ansvarstagande och miljöfrågor bland leverantörer till restauranger och storkök. Vinnande leverantör får 100 000 kr som ska användas för att ytterligare stärka engagemanget.