Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Återkallning av rostbiff

Martin & Servera återkallar grillad rostbiff, art nr 328526, efter att ett DNA-test påvisat förekomst av hästkött.Ytterligare tester kommer att göras för att säkerställa innehållet i produkten, men som en försiktighetsåtgärd återkallas 1120 kg som levererats ut till 112 kunder.

Även 440 kg skivad pastrami, art nr 595835, återkallas, då den producerats på råvara från samma underleverantör. DNA-tester på den produkten har inte påvisat förekomst av hästkött, men vi väljer ändå att dra tillbaks den från marknaden tills vidare.

Vi har under den senaste tiden erhållit provsvar gällande totalt 129 st Martin & Servera-produkter som skickats för DNA-analys. Endast lasagnen, som återkallades den 11 februari, och den grillade rostbiffen, som vi nu fått svar på, har visat sig innehålla hästkött.

Martin & Servera ser allvarligt på händelsen och blir än mer övertygade om att det beslut vi redan tagit om att införa DNA-analyser inom ramen för vårt egenkontrollprogram är viktigt som ett led i vårt fortsatta kvalitetsarbete.


Ämnen


Martin & Servera erbjuder ett brett spektrum av produkter, tjänster och koncept – för varje restaurangverksamhet. Inom Martin & Servera finns fyra verksamhetsområden: restaurangdistribution, cashar, specialistföretag samt restaurangtjänster. Martin & Servera är ett svenskt, familjeägt företag. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en del av vår affärsidé.

Presskontakt

Christina Gezelius

Christina Gezelius

Presskontakt Informationschef Martin & Servera Information & PR

Restaurangernas bästa partner

Martin & Servera-gruppen erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är en svensk, familjeägd koncern. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet.

Martin & Servera-gruppen består av Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, Martin & Servera Restaurangbutiker, Galatea, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda och Kötthallen Sorunda.

Martin & Servera-gruppen
Box 1003
121 23 Johanneshov