Gå direkt till innehåll
Framsida Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse 2023
Framsida Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse 2023

Pressmeddelande -

Martin & Serveras 2023: Stark försäljningstillväxt och ökade ambitioner med nya klimatmål

Nu finns Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2023 publicerad. Året präglades av en stark försäljningstillväxt, förbättrat resultat, snabb omställning till fossilfri teknik för fordonsflottan, nya klimatmål och hög utvecklingstakt inom både digitalisering och hållbarhet.

2023 inleddes med dystra prognoser, tvåsiffrig inflationstakt och höga elpriser. Trots detta klarade restaurangmarknaden, och Martin & Servera, 2023 på ett oväntat starkt sätt. Martin & Servera-gruppens omsättning växte med 9% till 19,7 miljarder kronor och resultatet ökade till 504 mkr1). Drift, kundservice, effektivitet, priser och leveranser stabiliserades efter det turbulenta året 2022 och vår viktigaste KPI, kundnöjdhet, förbättrades markant.

- Vi drivs av ambitionen att vara en ledande kraft för att göra varje dag lite godare. Tillsammans med kunder och leverantörer arbetar vi för framtidens hållbara mat och vi jobbar mycket aktivt med att minska CO2-avtrycket från våra transporter, säger Liv Forhaug, koncernchef Martin & Servera-gruppen.

Några av årets stora händelser är:

  • Att alla produkter i kategorierna livsmedel och drycker nu är märkta med en klimatpoäng som ger kunderna lättillgänglig information om en enskild produkts klimatpåverkan i e-handeln.
  • Att Martin & Servera Logistik är klara med digitaliseringen av arbetsprocesser via nytt transportledningssystem. Det har på ett genomgripande sätt effektiviserat det enorma pussel som ska läggas varje dag när 1500 ton varor ska ut till 6000 kunder.
  • Att Martin & Servera Restauranghandels kunder nu enkelt, via den nyligen lanserade Martin & Servera-appen, kan följa sina leveranser från det att varorna plockats på vårt lager tills de levererats.
  • Att omställningstakten och investeringarna i el- och biogasbilar ökat – under 2023 gick vi från 4 till 12 ellastbilar och från 29 till 62 biogasbilar.

Dessutom ökade Martin & Servera-gruppen ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet med nya klimatmål som omfattar hela värdekedjan. Målen2) är förenliga med Parisavtalets 1,5 graders- mål och inskickad ansökan inväntar godkännande från Science Based Targets initiative.

  • 67 procent av försäljningsvärdet ska komma från leverantörer med egna vetenskapliga klimatmål (2028).
  • Utsläppen från egen verksamhet ska vara 70 procent lägre (2030).
  • Klimatpåverkan från de livsmedel vi säljer ska vara 30 procent lägre (2030).

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


1) ResultatAx = vinst före skatt exklusive goodwill-avskrivningar

2) Basår för samtliga klimatmål är 2021.


Martin & Servera-gruppen erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är en svensk, familjeägd koncern. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet.

Martin & Servera-gruppen består av Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, Martin & Servera Restaurangbutiker, Galatea, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda och Kötthallen Sorunda.

Kontakter

Christina Gezelius

Christina Gezelius

Presskontakt Informationschef Martin & Servera Information & PR

Restaurangernas bästa partner

Martin & Servera-gruppen erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är en svensk, familjeägd koncern. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet.

Martin & Servera-gruppen består av Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, Martin & Servera Restaurangbutiker, Galatea, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda och Kötthallen Sorunda.

Martin & Servera-gruppen

Box 30212 (Lindhagensgatan 133)
104 25 Stockholm