Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Martin & Servera utsåg vinnare i minskat matsvinn

Inom Martin & Servera är miljö- och samhällsfrågor ett prioriterat område och en del av det långsiktiga arbetet med ansvarsfullt företagande. Som en stor aktör vill Martin & Servera på ett positivt sätt påverka fler företag att arbeta med ansvarsfullt företagande. Tävlingen Utmaningen är en del av det arbetet. Årets tävling riktade sig till kunder inom restaurang och storkök och handlade om att minska matsvinnet.

Den 16 april korade Martin & Servera vinnarna vid en prisceremoni på Moderna Museet. Tävlingen var uppdelad i två tävlingsklasser – en för hotell, restaurang & café och en för vård, skola & omsorg. Totalt deltog ett 60-tal kök/restauranger i årets tävling.

Vinnare i tävlingsklass hotell, restaurang & café: Junibacken, Stockholm

Junibacken på Djurgården i Stockholm tog hem priset i restaurangklassen. Juryns motivering lyder:

” Junibackens fokus på matsvinn går hela vägen från personalmat i olika portionsstorlekar till erbjudande om doggy bag till gäster som inte orkar äta upp allt på tallriken. Tävlingsbidraget har en tydlig koppling till försäljning, ekonomi och lönsamhet. Deras åtgärder har varit bra för miljön, för ekonomin, för det interna samarbetet mellan servis, kök och disk – och, inte minst, för gästerna.

Junibacken har visat på stor kreativitet och en förståelse för restauranggästernas behov som resulterat i minskat matsvinn, ökad försäljning och ett bra samarbetsklimat internt.”

Vinnare i tävlingsklass vård, skola & omsorg: Nytorpsskolan, Rönninge

Nytorpsskolan i Rönninge strax utanför Stockholm tog hem priset i tävlingsklassen för offentlig sektor. Juryns motivering lyder:

” Nytorpsskolan har arbetat med alla verktyg för att nå sina mål när det gäller att minska matsvinnet. De har arbetat med personalens och barnens attityder, de har utnyttjat barnens tävlingsinstinkt och varit noga med alla ska vara delaktiga. Köket på Nytorpsskolan har engagerat alla – elever, medarbetare och pedagoger. De har använt upplevelsen som en viktig del av måltiden. Upplevelser i form av doft, smak och information har gett kunskap som i sin tur skapat trygghet och engagemang.

Nytorpsskolans tävlingsbidrag genomsyras av roliga infall och händelser i kombination med en vilja att skapa hållbara rutiner för det vardagliga arbetet..”

Hedersomnämnanden

Martin & Servera vill också premiera och lyfta ytterligare tre verksamheter som lyckats i tävlingen.

Kategori Systematik – Kompassens Förskola, Nyköping

Juryns motivering: Kompassens Förskola har arbetat systematiskt med mätningar med början i en hemlig mätvecka som visade på att det var stora mängder mat som slängdes. Här sattes mål, man analyserade orsaker, öppnade dialog med pedagoger, barn och föräldrar som skapade engagemang. Förskolan jobbade med mottot ”Ta lite åt gången, men hämta gärna flera gånger!”

Kompassens Förskola har, med ett systematiskt angreppssätt, lyckats skapa ett engagemang som inte slutar här.

Kategori Långsiktighet – Stenhagenskolans Restaurang, Uppsala

Juryns motivering: Stenhagenskolans Restaurang har arbetat med regelbunden mätning och uppföljning. De har motiverat och diskuterat med både lärare och elever. De har ibland noterat att engagemanget gått ner, men då upprepat argument och utlovat belöning. När någon ifrågasatte slog restaurangchefen näven i bordet och visade med räkneexempel att det som slängs faktiskt motsvarade 6 veckors lunch för eleverna.

På Stenhagenskolan har ingen kunnat undgå matsvinnsfrågan! Vi vill premiera det ”jädrar anamma” som de visat i ord och åtgärder.

Kategori Kreativitet  – Åbyskolans Kök, Klippan

Juryns motivering: Många bäckar små bildar en stor å. Det har Åbyskolans Kök i Klippan visat. Att tänka kreativt handlar inte alltid om stora gester. I Åbyskolan har man visat kreativitet i det lilla. Bara en sådan enkel sak som att i förväg dela en del av korvarna så att barnen kan äta en och en halv, utan att behöva slänga en halv korv. Kökets rester har blivit take away för lärarna. Och det som ändå blir kvar blir jord i kompostmaskinen.

Åbyskolans Kök har visat att dialog mellan de som äter maten, de som lagar maten och de som beställer varorna gör verklig nytta.

-------------------------------------------------------------------

Juryn bestod av AnnaLena Norrman, miljö- & kvalitetschef / Nils Berntsson, marknadsdirektör / Christina Gezelius, informationschef / Mattis Bergqvist, senior consultant, Hallvarsson & Halvarsson.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Martin & Servera erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är ett svenskt, familjeägt företag. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet. Martin & Servera består av Martin & Servera Restaurangdistribution samt dotterbolagen Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt, Fällmans Kött och Martin Olsson Cashar.

Kontakter

Christina Gezelius

Christina Gezelius

Presskontakt Informationschef Martin & Servera Information & PR

Relaterat innehåll

Restaurangernas bästa partner

Martin & Servera-gruppen erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är en svensk, familjeägd koncern. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet.

Martin & Servera-gruppen består av Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, Martin & Servera Restaurangbutiker, Galatea, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda och Kötthallen Sorunda.

Martin & Servera-gruppen
Box 30212 (Lindhagensgatan 133)
104 25 Stockholm