Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressmeddelande – kammarrättens dom gällande Rättvik

-Självklart tycker vi att det är positivt att Kammarrättens dom gett oss rätt och vi hoppas att domen kan bidra till att uppmärksamma problem inom offentlig upphandling. Men, nöjda är vi inte förrän problemen med uppföljningen av krav i upphandlingar faktiskt är lösta och kommunerna kan börja upphandla utan risk för olägenheter, säger Marknadsdirektör Nils Berntsson på Martin & Servera (som är det nya företagsnamnet efter fusionen som trädde i kraft 1 januari 2012). 

Servera har överprövat ett tjugotal upphandlingar där kontroll av skall-kraven inte varit möjlig, då detta strider mot Lagen om offentlig upphandling (LOU). Bristen på kontroll har riskerat att leda till osund konkurrens mellan de leverantörer som faktiskt uppfyller kraven och de leverantörer som inte uppfyller kraven. Dessutom har kommunerna riskerat att få livsmedel som inte lever upp till de krav på kvalitet som man eftersträvat eftersom man inte haft möjlighet att följa upp leverantörernas anbud. 

-Domen får konsekvenser för formuleringar av anbuden i kommande upphandlingar. Vi väntar oss att risken för osund konkurrens blir mindre och det är bra för oss leverantörer. Men fortfarande återstår att lösa hur regelverket ska se ut för att det ska vara möjligt för kommuner att ställa krav på hög kvalitet, vad gäller både miljö och socialt ansvar, fortsätter Nils Berntsson. 

Att både privata kunder och kommuner efterfrågar svenska livsmedel med hög kvalitet är mycket positivt. Martin & Servera arbetar aktivt för att hitta ännu fler producenter som lever upp till höga krav på kvalitet. 

- Vi förstår att det i och med utfallet på Rättviksdomen råder stor osäkerhet bland kommuner och landsting om hur man bör formulera förfrågningsunderlag, när det gäller verifiering och kontroll av skall-krav samt leverantörsförsäkran, för att uppnå likabehandling på det sätt som beskrivs i domslutet, säger Nils Berntsson. - För att medverka till konkreta åtgärder kommer vi söka kontakt med Miljöstyrningsrådet för att skyndsamt försöka bidra i arbetet med att hitta praktiska lösningar.

Ämnen


Martin & Servera erbjuder ett brett spektrum av produkter, tjänster och koncept – för varje restaurangverksamhet. Inom Martin & Servera finns fyra verksamhetsområden: restaurangdistribution, cashar, specialistföretag samt restaurangtjänster. Martin & Servera är ett svenskt, familjeägt företag. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en del av vår affärsidé.

Presskontakt

Christina Gezelius

Christina Gezelius

Presskontakt Informationschef Martin & Servera Information & PR

Relaterade nyheter