Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Servera kommenterar Upphandlingsutredningens delbetänkande

Servera välkomnar ett gediget delbetänkande från Upphandlingsutredningen

- På Servera har vi höga förväntningar på de förbättringar som Upphandlingsutredningen ska komma att bidra med när det gäller offentliga upphandlingar. Vi är därför glada över att läsa att viktiga frågor som vi själva lyft, finns med i utredningens arbete, säger Nils Berntsson, Marknadsdirektör på Servera. 

Utredningen skriver att en oförutsebar kammarrättspraxis bidrar till att försvåra för upphandlare och att antalet överprövningar måste minska. 

- Servera har överprövat förhållandevis många upphandlingar de senaste åren, detta i syfte att belysa de skall-krav som upphandlare ställt men som inte varit möjliga att verifiera. Vi ser inget egenvärde i att överpröva. Det är kostsamt för kommunerna och för oss. I väntan på bättre riktlinjer för LOU har vi ansett det nödvändigt att överpröva för att säkerställa sund konkurrens, kommenterar Nils Berntsson. 

Behov av en ökad dialog

Utredningen skriver också att det är angeläget att uppmuntra till ökad dialog mellan parterna samt att dialogen kan bidra till högre kvalitetsfokus.

 - Precis som utredningen vill också vi tala om ”den goda affären”. Vi tror att offentliga upphandlingar har mycket att lära från den privata sektorn. I många kommuner har vi goda relationer och konstruktiva samtal, men vi upplever samtidigt att det kan finnas en osäkerhet för att ha en dialog med leverantörer inför en upphandling. Om regelverket tillåter kan många upphandlingsunderlag bli betydligt bättre och i större utsträckning ställa högre krav på kvalitet när köpare och kund får utveckla dialogen, menar Nils Berntsson. 

Utredningen: ”Många myndigheter saknar tillräcklig upphandlingskompetens”

- I vårt dagliga arbete möter vi upphandlare som har stora svårigheter att få de politiska målbilderna att gå ihop med de praktiskt genomförbara upphandlingarna. Vi tror att det krävs att lokala politiker bättre förstår möjligheter med offentliga upphandlingar och begränsningar inom ramen för LOU. För att öka upphandlingskompetensen måste kommunerna få mer resurser så att tidsbristen inte leder till opraktiska anbudsunderlag eller allt för mycket prisfokus, säger Nils Berntsson. 

Uppföljning en viktig fråga

Utredningen skriver slutligen att uppföljning av avtal är mycket bristfälliga. 

- Verifiering och kontroll av skall-krav är den fråga som Servera drivit hårdast, inte minst när vi överprövat. När upphandlaren varken kan eller planerar att kontrollera att upphandlingens skall-krav efterlevs riskerar kommunen att få, och till och med anta, anbud som inte lever upp till skall-kraven. Kontrollfrågan är avgörande och det betyder mycket att utredningen valt att prioritera den, avslutar Nils Berntsson. 

”På jakt efter den goda affären” är ett delbetänkande från Upphandlingsutredningen, vars arbete fortsätter och beräknas avslutas den 28 juni 2012.   Delbetänkandet återfinns på Upphandlingsutredningens webbplats www.upphandlingsutredningen.se.

Ämnen


Servera är Sveriges ledande grossist och specialist inom restaurang - och storköksbranschen. I koncernen ingår Servera R&S, Grönsakshallen Sorunda, RP Frukt, Fällmans kött och Matsäljarna Väst. Sortimentet omfattar livsmedel, drycker och utrustning anpassat för samtliga kundgrupper inom restaurang- och storköksmarknaden. Ansvarsfullt företagande är viktigt för oss. Servera R&S är därför miljöcertifierat enligt ISO 14001, kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och vi har en uppförandekod som beskriver de sociala krav Serveras varuleverantörer ska leva upp till.

Servera ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB tillsammans med Axel Johnson International, Axstores, Novax och Svensk BevakningsTjänst samt delägda och börsnoterade Axfood och Mekonomen. Tillsammans omsätter de hel- och delägda bolagen i Axel Johnson-koncernen 59 miljarder och har cirka 17,000 anställda. (2010).  

Gemensam ägare är Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Presskontakt

Christina Gezelius

Christina Gezelius

Presskontakt Informationschef Martin & Servera Information & PR

Relaterade nyheter