Gå direkt till innehåll
210 ton mindre svinn på fyra år hos Martin & Servera

Pressmeddelande -

210 ton mindre svinn på fyra år hos Martin & Servera

Martin & Servera har ett strategiskt hållbarhetsmål som säger att svinnet i den egna verksamheten ska halveras till 2025. Hittills har andelen svinn minskat med 16 procent. Det innebär att svinnet i faktiska siffror nu är 210 ton lägre än det var för fyra år sedan.

- Hur vi ska minska matsvinnet är en viktig hållbarhetsfråga. Att vi utnyttjar energi och råvaror för att producera mat som sen aldrig används är ett enormt resursslöseri för samhället, säger Emelie Hansson, hållbarhetschef på Martin & Servera.

  Ett viktigt strategiskt mål för de två största bolagen inom koncernen – Martin & Servera Restauranghandel och Martin & Servera Logistik – är målet att halvera svinnet till 2025 jämfört med basåret 2018. Då var andelen svinn 0,49 % mätt i kg i relation till totalt sålda kg – nu är andelen 0,41 %. Det kan låta som väldigt lite, men i verkliga siffror betyder den förändringen hela 210 ton.

  En framgångsfaktor har varit ett strategiskt viktigt samarbetsprojekt med medarbetare från alla delar av organisationen. 

  - På våra lager (Norrköping, Halmstad, Enköping och Umeå) finns ansvariga ”maträddare” med tydliga rutiner för hur mat som riskeras att kastas ska hanteras. De är också med i en tvärfunktionell svinngrupp där man diskuterar åtgärder i hela kedjan. Gruppens arbete och deras helhetssyn ser till att det svinn som minskas på ett ställe i verksamheten inte får konsekvenser i form av ökat svinn någon annanstans – i vår verksamhet, eller för den delen i någon annan del av värdekedjan. Det är ett arbetssätt som verkligen fungerat bra, säger Emelie Hansson.

  Bland de åtgärder som bidragit till det minskade svinnet finns:

  • Leverantörsdialog om rutiner kring leveranser, prognoser och reklamationer
  • Identifiering av förpackningslösningar med dålig funktion
  • Förbättringar av hur vi hanterar varorna i lager och under transport
  • Utförsäljning av produkter med korta datum via e-handel och separata webbsidan raddamat.se.
  • Donationer till hjälporganisationer (109 ton varor under 2021)

  - Som någon uttryckte det när jag besökte ett av våra lager – det är svårt att se all mat som slängs och att arbetet är mycket roligare nu när jag i stället jobbar med att sälja ut och rädda varor som inte sålts. Och det känns ju mycket bättre, säger Emelie Hansson.

  Ämnen

  Kategorier


  Martin & Servera-gruppen erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är en svensk, familjeägd koncern. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet.

  Martin & Servera-gruppen består av Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, Martin & Servera Restaurangbutiker, Galatea, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda och Kötthallen Sorunda.

  Kontakter

  Christina Gezelius

  Christina Gezelius

  Presskontakt Informationschef Martin & Servera Information & PR

  Relaterat innehåll

  Restaurangernas bästa partner

  Martin & Servera-gruppen erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är en svensk, familjeägd koncern. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet.

  Martin & Servera-gruppen består av Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, Martin & Servera Restaurangbutiker, Galatea, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda och Kötthallen Sorunda.

  Martin & Servera-gruppen
  Box 30212 (Lindhagensgatan 133)
  104 25 Stockholm