Gå direkt till innehåll
Koncernchef Liv Forhaug
Koncernchef Liv Forhaug

Pressmeddelande -

Martin & Serveras 2021: början på återhämtningen och stora satsningar på solenergi och fossilfria transporter

Trots fortsatta utmaningar för restaurangmarknad och besöksnäring till följd av pandemin hade Martin & Servera-gruppen under 2021 en hög utvecklingstakt med flera större satsningar. Samtidigt nådde koncernen en klar resultatförbättring jämfört med föregående år – drivet av en stark marknadsutveckling under senare delen av året.

- Det har varit ett år med stora svängningar. För oss inleddes 2021 med låga försäljningsvolymer. När så restriktionerna successivt lyftes under sommar och tidig höst ökade volymerna kraftigt och mycket snabbt, säger Liv Forhaug, koncernchef Martin & Servera-gruppen.

Resultatet* för 2021 summerar till 208 mkr (2020: minus 62 mkr). Det är drivet av ett svagt första halvår, med ett minusresultat på 61 mkr, och ett starkt andra halvår, med ett positivt resultat på 270 mkr.

- Mitt i alla utmaningar har vi beslutsamt jobbat med att utveckla vår verksamhet, säger Liv Forhaug.

Några av de största affärshändelserna under 2021 var:

  • Martin & Servera har invigt ett helt nytt lager i Norrköping och byggt en solpark i Skurup samt fortsatt investeringen i solceller på våra lageranläggningar med Halmstad-fastigheten.
  • Omställningen till en fossilfri fordonsflotta pågår. Successivt växlas äldre fordon ut. Martin & Serveras, och branschens, första ellastbil började köra varor i september 2021.
  • Ett viktigt hållbarhetsmål är att halvera matsvinnet till 2025. Som ett led i det arbetet lanserades under året plattformen Räddamat.se, som gör att fler kunder kan vara med och rädda mat.
  • 2021 breddades Galateas dryckesaffär med förvärvet av klassiska spritvarumärken som bland annat Skåne Akvavit, Hallands Fläder och Grönstedts.

- Vi ser att den positiva utvecklingen på restaurangmarknaden fortsätter när vi nu kommit en bit in i 2022. Våra kunder på restaurangmarknaden planerar för en härlig vår och sommar på krogen. Tyvärr ser vi samtidigt en fruktansvärd och tragisk utveckling i Ukraina som också påverkar försörjningskedjorna, driver inflation och skapar politisk och ekonomisk osäkerhet i hela världen. Exakt vilka långsiktiga konsekvenser det här kommer att innebära, det är svårt att sia om just nu, säger Liv Forhaug.

* Resultat exkl goodwill och jämförelsestörande poster.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Martin & Servera-gruppen erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är en svensk, familjeägd koncern. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet.

Martin & Servera-gruppen består av Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, Martin & Servera Restaurangbutiker, Galatea, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda och Kötthallen Sorunda.

Kontakter

Christina Gezelius

Christina Gezelius

Presskontakt Informationschef Martin & Servera Information & PR

Relaterat innehåll

Restaurangernas bästa partner

Martin & Servera-gruppen erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är en svensk, familjeägd koncern. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet.

Martin & Servera-gruppen består av Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, Martin & Servera Restaurangbutiker, Galatea, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda och Kötthallen Sorunda.

Martin & Servera-gruppen
Box 30212 (Lindhagensgatan 133)
104 25 Stockholm