Gå direkt till innehåll
Webbutbildning om ekologiska livsmedel för offentlig sektor_Martin & Servera
Webbutbildning om ekologiska livsmedel för offentlig sektor_Martin & Servera

Pressmeddelande -

Martin & Servera presenterar webbutbildning om ekologiska livsmedel på uppdrag av Jordbruksverket

Hösten 2018 annonserade Jordbruksverket att Martin & Servera, som enda aktör från näringslivet, beviljats pengar för att ta fram en e-learning om ekologiska livsmedel för offentlig sektor. Utbildningen som producerats av Martin & Serveras utbildningsverksamhet, GastroMerit, är nu klar.

Jordbruksverket beviljade pengar för flera projekt i syfte att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Det är en del i handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin. Martin & Serveras webbutbildning är ett av dessa projektuppdrag. Webbutbildningen finns nu tillgänglig på Martin & Serveras webbsida.

Martin & Servera vill vara en god kraft i samhället, bland annat genom att öka kunskapen om ekologiska livsmedel och driva engagemang i hållbarhetsfrågor.

- Det finns en stark och uttalad ambition vad gäller ekologiskt i vårt företag. Vi har satt ett mål för andelen ekologiskt och miljömärkt av total försäljning till offentlig sektor på 40 % till år 2020. Den här utbildningen är en del i arbetet för att nå det målet, berättar AnnaLena Norrman, hållbarhetsdirektör på Martin & Servera. - Hittills i år är utfallet drygt 34 %.

Utbildningen kostar endast 500 kr (för 1-20 användare). Det tar ungefär 45 minuter att gå igenom hela utbildningen, men användaren kan också välja att dela upp den på flera tillfällen.

För att de mål regeringen satt för ökad ekologisk produktion och konsumtion ska uppnås behövs ökad kunskap om ekologiska livsmedel. Vad är egentligen ekologiskt? Vilka krav ställs för att ett livsmedel ska få kallas ekologiskt? Vad krävs av en ekologisk lantbrukare? Hur får man ekonomi i inköpen av ekologiskt? Och vad är fördelarna med att välja ekologiskt?

- Det är områden som utbildningen går igenom. Det här är ett bra och användbart verktyg för de offentliga måltidsverksamheter som vill höja kompetensen om ekologiska livsmedel, säger Rosita Wilsson, chef GastroMerit.

Utbildningen är bred och passar alla som vill lära sig mer om ekologiska livsmedel. Även politiker och tjänstemän som på olika sätt arbetar med livsmedelsfrågor kan dra nytta av den.

Den är tillgänglig via webb, vilket gör utbildningen kostnadseffektiv. Här tillkommer inga kostnader för resa och hotell. Dessutom kan deltagarna välja tidpunkt för när de ska gå igenom utbildningen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Martin & Servera erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är en svensk, familjeägd koncern. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet.

Martin & Servera består av Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, Martin & Servera Restaurangbutiker, Chipsters, Diskteknik, Galatea, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda och Fällmans Kött.

Kontakter

Christina Gezelius

Christina Gezelius

Presskontakt Informationschef Martin & Servera Information & PR

Relaterat innehåll

Restaurangernas bästa partner

Martin & Servera-gruppen erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är en svensk, familjeägd koncern. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet.

Martin & Servera-gruppen består av Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, Martin & Servera Restaurangbutiker, Galatea, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda och Kötthallen Sorunda.

Martin & Servera-gruppen
Box 30212 (Lindhagensgatan 133)
104 25 Stockholm