Följ Martin & Servera

Förvaltningsdomstolen säger nej till prövning av Rättviks-målet

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2012 10:52 CEST

- Kontroll och uppföljning av skall-krav är avgörande för att kommunen ska kunna vara säker på att man får det som man efterfrågar och betalar för. Utan kontroll kan en enskild leverantör offerera produkter som inte motsvarar ställda krav och efterfrågad kvalitet, vilket kan leda till osund konkurrens och äventyra den, för oss leverantörer, viktiga principen om likabehandling. Då pris ofta är avgörande innebär det vidare att den leverantör som inte uppfyller kraven kan vinna upphandlingen, säger Nils Berntsson, marknadsdirektör på Martin & Servera.

 - Många intressenter är överens med oss om att det slutliga målet är att kommunerna ska kunna besluta om vilka skall-krav man vill ställa. Att leverantörer ska leva upp till kraven är en självklarhet, men vad som krävs för att säkerställa att kraven uppfylls råder det alltså delade åsikter om, säger Nils Berntsson.

 - Det rättsliga läget har varit oklart, då två kammarrätter dömt olika i två liknande överprövningar. I och med att Högsta Förvaltningsdomstolen valt att inte pröva kammarrätten i Sundsvalls dom innebär det sannolikt att den domen kommer att vara vägledande.

 - Även om det betyder att kommuner nu måste kunna kontrollera och löpande följa upp skall-krav de ställer, finns mycket kvar att reda ut. Vi deltar aktivt i Miljöstyrningsrådets arbete för att, tillsammans med branschen, utarbeta rekommendationer för hur alla inblandade parter praktiskt ska kunna verifiera och följa upp ställda krav. Allt i syfte att säkerställa att kommunerna får de produkter man efterfrågat och att vi som leverantörer behandlas lika. Samtidigt hoppas vi att den pågående Upphandlingsutredningen kommer fram till att man bör inrätta en stödjande Upphandlingsinspektion, och att man i regelverket för LOU ökar betydelsen av verifiering och uppföljning. Det krävs mer dialog mellan upphandlare och leverantörer – det tror vi är nyckeln, avslutar Nils Berntsson.

Martin & Servera erbjuder ett brett spektrum av produkter, tjänster och koncept – för varje restaurangverksamhet. Inom Martin & Servera finns fyra verksamhetsområden: restaurangdistribution, cashar, specialistföretag samt restaurangtjänster. Martin & Servera är ett svenskt, familjeägt företag. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en del av vår affärsidé.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.