Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kammarrättens domslut i Sigtuna-målet

Vi tycker att det är mycket märkligt att kammarrätterna i Sundsvall och Stockholm ger motstridiga domar på två helt likvärdiga överprövningar. Detta skapar ännu större osäkerhet för såväl kommuner och landsting, som för oss leverantörer. Det är en beklaglig situation som inte är bra för någon.

 - Vår uppfattning är fortsatt att kommunerna kan och bör ställa krav som till exempel gäller god djuromsorg. Men det är av största vikt att en upphandlande myndighet kan kontrollera att ställda krav kan säkerställas, något som hittills visat sig vara svårt, säger Nils Berntsson, marknadsdirektör på Martin & Servera. 

Martin & Servera har redan tidigare kontaktat Miljöstyrningsrådet eftersom vi som marknadsledare vill ta ansvar för att snarast möjligt få till en praktisk och konkret lösning på problemen. Vi önskar, tillsammans med branschen, utveckla rekommendationer för hur offentliga upphandlare skall kunna ställa djurskyddskrav på ett sätt som går att verifiera och följa upp. Det osäkra rättsläget, som förstärks ytterligare genom två motstridiga domar gör frågan än mer akut. Vi kommer att sätta till alla resurser som krävs för att så snabbt möjligt bidra till en lösning. 

Självfallet respekterar vi kammarrättens dom och vi kommer inte att överklaga.

Motiven för våra överprövningar har varit att visa på problemen med en praktisk tillämpning av LOU, bristen på uppföljning och likabehandling i syfte att hitta en lösning. Problematiken har nu fått stor uppmärksamhet och bekräftats bland annat genom Upphandlingsutredningen, problem med krav och uppföljning i offentliga anbud i andra branscher och nu med motstridiga domslut. 

- Vi har, trots allt, goda förhoppningar om att problemen snabbt kommer till en lösning. Vi jobbar tillsammans med Miljöstyrningsrådet och ser samtidigt fram emot en stärkt dialog mellan upphandlande myndigheter och leverantörer, avslutar Nils Berntsson.

Ämnen


Martin & Servera erbjuder ett brett spektrum av produkter, tjänster och koncept – för varje restaurangverksamhet. Inom Martin & Servera finns fyra verksamhetsområden: restaurangdistribution, cashar, specialistföretag samt restaurangtjänster. Martin & Servera är ett svenskt, familjeägt företag. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en del av vår affärsidé.

Presskontakt

Christina Gezelius

Christina Gezelius

Presskontakt Informationschef Martin & Servera Information & PR

Relaterade nyheter