Tag: martin olsson

Pressmeddelanden

2011-05-06 13:21 CEST Familjerna Ax:son Johnson och Oldmark har tecknat avtal om att fusionera Servera R&S AB och Martin Olsson HAB och skapar därmed en ny svensk grossist och specialist för restauranger och storkök.

Nyheter

Nytt gemensamt EMV

2012-04-24 08:00 CEST Nu slår vi ihop Serveras eget varumärke med Martin Olssons eget varumärke och bildar ett gemensamt varumärke för våra egna märkesvaror - Martin & Servera - Noga utvalt för dig.