Gå direkt till innehåll
Bild från Shutterstock, solcellsanläggning
Bild från Shutterstock, solcellsanläggning

Pressmeddelande -

Martin & Servera-gruppen tecknar avtal om Sveriges största solcellspark

Martin & Servera-gruppen arbetar sedan länge för att minimera bolagens negativa klimatpåverkan. Nu tas ett stort steg på vägen mot en hållbar verksamhet när koncernen tecknar avtal om Sveriges största solcellspark.

- Martin & Servera väljer att satsa på solenergi i södra Sverige för att det ger ökad produktion av förnybar el i den del av landet där också den största elförbrukningen sker. Solkraft har på kort tid blivit väsentligt mer konkurrenskraftigt och bidrar också till en bättre energimix givet att det mest är vind i norra Sverige som byggs idag, säger Liv Forhaug, koncernchef Martin & Servera-gruppen.

Satsningen görs i samarbete med Alight och Infranode. Alight är ledande inom Power Purchase Agreements (PPA) för solenergi i Norden och bygger och driver solcellsparker och takbaserade solcellsanläggningar. Infranode, som finansierar solcellsparken, är en svensk infrastrukturfond som investerar hållbart och förvaltar 10 miljarder kronor i Norden med en investeringshorisont på minst 25 år.

Koncernen har tecknat avtal för att köpa ca 19 GWh solel per år i 15 år. Det motsvarar den årliga hushållselen i 3800 normalstora villor. Martin & Servera går med den här satsningen från att endast köpa grön el som redan produceras till att tillföra ny förnybar elproduktion i en egen solcellspark belägen utanför Skurup i Skåne.

- Att Martin & Servera tecknar ett långsiktigt fastprisavtal gör det möjligt för oss att bygga anläggningen utanför Skurup. Det här blir den största solcellsparken i Sverige när den tas i drift, säger Harald Överholm, vd på Alight.

Martin & Servera, som är Sveriges ledande restauranggrossist, har under många år arbetat för att reducera verksamhetens klimatpåverkan. Ett av de långsiktiga hållbarhetsmålen är att verksamheten år 2030 ska vara klimatneutral. När Martin & Servera Logistiks nya lager i Norrköping står klart hösten 2021 är företagets samtliga lagerfastigheter moderna och klimatsmarta. Det finns idag egna solcellsanläggningar på två av dessa lager – Umeå och Enköping.

- På längre sikt ser vi ett behov av en ökad elektrifiering av fordonsflottan för att kunna minimera vår dieselanvändning. Omställningen inom transportsektorn kommer att kräva mer förnybar elproduktion och med denna satsning kan vi bidra till just detta, säger Liv Forhaug.

Solcellsparken i Skurup kommer börja producera el under våren 2022 och kommer att stå för 40 procent av Martin & Serveras elförbrukning i Sverige, eller ca 19 GWh årligen.

- Det här är ett långsiktigt avtal och samarbete med Alight. För Martin & Servera är det ett stort steg mot målsättningen om en hållbar verksamhet. Vi hoppas också att det kan inspirera fler företag till liknande satsningar, säger Liv Forhaug.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Martin & Servera-gruppen erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är en svensk, familjeägd koncern. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet.

Martin & Servera-gruppen består av Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, Martin & Servera Restaurangbutiker, Galatea, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda och Fällmans Kött.

Kontakter

Christina Gezelius

Christina Gezelius

Presskontakt Informationschef Martin & Servera Information & PR

Relaterat innehåll

Martin & Servera dubblerar produktionen av solenergi med ny solcellsanläggning i Halmstad

Martin & Servera dubblerar produktionen av solenergi med ny solcellsanläggning i Halmstad

Solcellsanläggning installerad på taket på Martin & Serveras logistikfastighet i Halmstad. Det är den tredje egna anläggningen. Sedan tidigare finns solceller i både Umeå och Enköping. Lägre energiförbrukning och en ökad andel förnybar energi är prioriterade åtgärder när Martin & Servera satsar för att nå det långsiktiga hållbarhetsmålet om klimatneutral verksamhet till 2030.

Pressbild Volvo - bildmontage.

Martin & Servera bygger landets största elfordonsflotta för distribution till Sveriges restauranger

Martin & Servera Logistik och Volvo Lastvagnar har skrivit avtal om beställning av totalt sex elfordon för tung fordonstrafik. Det är Volvos enskilt största affär på tunga elektrifierade fordon någonsin i Sverige och gör Martin & Servera till ägare av en av landets största elfordonsflottor för tung trafik – helt i linje med koncernens långsiktiga hållbarhetsmål: klimatneutral verksamhet till 2030.

Restaurangernas bästa partner

Martin & Servera-gruppen erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är en svensk, familjeägd koncern. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet.

Martin & Servera-gruppen består av Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, Martin & Servera Restaurangbutiker, Galatea, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda och Kötthallen Sorunda.

Martin & Servera-gruppen
Box 30212 (Lindhagensgatan 133)
104 25 Stockholm