Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Martin & Servera och Malmö stad testar leveranser med cykel och nattetid med ellastbil

Martin & Servera testar nytt i Malmö – cityleveranser med lastcykel och nattleveranser med ellastbil

Martin & Servera jobbar med utveckling av framtida miljövänliga leveransmetoder för att nå egna hållbarhetsmål, men också för att möta kunders mål och krav kring klimatpåverkan. Nu testas två olika alternativ i Malmö.
Ett av Martin & Serveras långsiktiga hållbarhetsmål är att verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030. Därför testar Martin & Servera olika smarta, smidiga, säkra

Koncernchef Liv Forhaug

Martin & Serveras 2021: början på återhämtningen och stora satsningar på solenergi och fossilfria transporter

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse 2021 är nu publicerad. Trots utmaningar för restaurangmarknad och besöksnäring till följd av pandemin hade Martin & Servera-gruppen under 2021 en hög utvecklingstakt med flera större satsningar. Samtidigt nådde koncernen en klar resultatförbättring jämfört med föregående år – drivet av en stark marknadsutveckling under senare delen av året.

Arbetsplats restaurangkök

Martin & Servera och Visita samarbetar för sunda arbetsplatser i besöksnäringen

Konkurrensen om arbetskraft är tuff på dagens arbetsmarknad – inte minst inom besöksnäringen. Därför behövs verktyg för att skapa arbetsplatser där medarbetare trivs och utvecklas – och dit fler gärna söker sig. Martin & Servera och Visita har tillsammans tagit fram webbutbildningen ”Sund arbetsplats” för att stötta chefer och ledare inom besöksnäringen i den utvecklingsresan.

Visa mer

Restaurangernas bästa partner

Martin & Servera-gruppen erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är en svensk, familjeägd koncern. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet.

Martin & Servera-gruppen består av Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, Martin & Servera Restaurangbutiker, Galatea, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda och Kötthallen Sorunda.

Martin & Servera-gruppen
Box 30212 (Lindhagensgatan 133)
104 25 Stockholm